Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Μουσείο - Φωτογραφικό υλικό
Η Σόφια και ο Ερρίκος Σλήμαν προετοιμάζουν έκθεση με τα ευρήματα των ανασκαφών της Τροίας στο Βερολίνο
Το πρώτο περίπτερο της Σωτηρίας (1910)
Τα πρώτα περίπτερα της Σωτηρίας κατά τη φάση της ανοικοδόμησής τους
Το Διοικητήριο της Σωτηρίας, κτισμένο στα μέσα της δεκαετίας του ‘30
Ο όψη του Μεγάλου Λαϊκού από την οδό Μεσογείων, κατά τη δεκαετία του ΄40
Ο Ερρίκος και η Σοφία Σλήμαν
Το «Στρατιωτικόν» κατά τη δεκαετία του 1910
Η περιφορά του επιταφίου από το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας
Η βεράντα της αεροθεραπείας στο νεόδμητο κτίριο του Μεγάλου Λαϊκού
Μια από τις πρώτες εφαρμογές μηχανικού αερισμού σε παιδί με πολιομυελίτιδα, στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (δεκαετία του ’60)
Ο Μάνθος Μεταλινός
Τα πρώτα περίπτερα της Σωτηρίας κατά τη φάση της ανοικοδόμησής τους
Η εφαρμογή του τεχνητού πνευμοθώρακα στα εξωτερικά ιατρεία
Τα κτίρια των Μαγειρείων (ανέγερση στα 1936), με ένθετο κείμενο γραμμένο από τον ίδιο τον Μεταλινό
Ο πρώτος εξοπλισμός του εργαστηρίου Φυσιολογίας της Αναπνοής, κατά τη δεκαετία του ‘60
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)