Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας

Χάρτης του Νοσοκομείου

Βρείτε την κλινική-υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)

 

 

 

Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας