Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Εφημερίες Νοσοκομείων
  από το Υπ. Υγείας

   

  Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

  Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)