Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

11.09.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(DIESEL) KAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (ΑΠΛΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , C.P.V 09100000-0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 35.541,60

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ).[Περισσότερα]


03.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

για την προμήθεια υλικού απαραίτητου για την ατομική και συλλογική προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού και τη διαχείριση των σχετικών περιστατικών. Η προμήθεια θα αφορά τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» (ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ), CPV: 33140000-3, [Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 57 έως 63 από 655
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)