Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

08.03.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ BIOXHMΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ. CPV 33696300-8, ΣΥΝ.ΠΡΟΫΠ.ΔΑΠ.44.969,45€ ΒΑΣΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ


08.03.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ BIOXHMΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2 ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, CPV 33696300-8, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ,ΒΑΣΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 36 έως 42 από 406
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)