Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03.09.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

για την προμήθεια υλικού απαραίτητου για την ατομική και συλλογική προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού και τη διαχείριση των σχετικών περιστατικών. Η προμήθεια θα αφορά τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» (ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ), CPV: 33140000-3, [Περισσότερα]


03.09.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π.Χ. ΑΙΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), CPV 60000000-8 –Πρόγραμμα 2020

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 22.766,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

[Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 36 έως 42 από 632
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)