Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

07.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 & 32Α του Ν.4412/16) με σφραγισμένες προσφορές, για την κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μάσκες Υψηλής Προστασίας FFP3

με Βαλβίδα και Μάσκες Υψηλής Προστασίας FFP3 χωρίς Βαλβίδα), [Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 22 έως 28 από 727
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)