Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

20.01.2021 Τροποποίηση των Γενικών Όρων της Διακήρυξης και μετάθεση του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΣΕΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ FLO GARD 9611», C.P.V 32122410-7, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης[Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 15 έως 21 από 673
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)