Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

05.11.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για: α) την Προμήθεια φίλτρων βαλβίδας β’ φραγής λήψεων ΒΜ (συνολικά 1.300 τεμάχια) σε όλες τις λήψεις Οξυγόνου του Νοσοκομείου του οίκου Air Liquide Medical system, CPV 44110000-4, Πρόγραμμα 2020

pπροϋπολογιζόμενης δαπάνης € 14.508,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1429), β) την Προμήθεια φίλτρων βαλβίδας β’ φραγής λήψεων ΒΜ (συνολικά 300 τεμάχια) σε όλες τις λήψεις ΚΕΝΟΥ του Νοσοκομείου του οίκου [Περισσότερα]


27.10.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π.Χ. ΑΙΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), CPV 60000000-8 –Πρόγραμμα 2020

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 22.766,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

[Περισσότερα]


27.10.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(DIESEL) KAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (ΑΠΛΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , C.P.V 09100000-0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 35.541,60 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...[Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 15 έως 21 από 632
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)