Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Άλλα Τμήματα
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Κτίριο: Νοσηλευτικής σχολής
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763619
Κτίριο: Κίνησης Ασθενών
Όροφος: 1ος

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763701

Γραφ. Κοινωνικών Λειτουργών: 2107763408

fax: 2107485358
Κτίριο: Αμερικάνικο
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763464

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763345, 2107782645

e-mail: diaitologos@sotiria.gr