Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Διατομεακά Τμήματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ
Κτίριο: ΤΕΠ
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763416
Γραφ. Συντονισμού: 2107763382

fax: 2107789861
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Γραφ. Συντονισμού: 2107763382
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Ραντεβού: 2107763112
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο


Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763714
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763523


Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 1ος


Γραφ. Ιατρών: 2107763525
Γραφ. νοσηλείας: 2107763529
Γραφ. Ιατρών:
Γραφ. Προϊσταμένης:
Γραφ. νοσηλείας:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Υπόγειο
Συντον. Διευθυντής: 2107763523
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763183
Λογιστήριο: 2107763112,
fax: 2107710056

Όροφος: Ισόγειο
Γραμματεία: 2107763620-1
Προϊσταμένη Νοσηλευτών: 2107763406
Προϊσταμένη Αντιφυματικού: 2107762373
Προϊσταμένη Αντικαπνιστικού: 2107763728
Αλλεργιολογικό: 2107763518
Δερματολογικό: 2107763516
Οδοντιατρικό: 2107763405
Σπιρομετρικό: 2107763509
Γ' Π/Π - Ενδοκρινολογικό: 2107763113