Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Εργαστηριακός Τομέας
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763428 / 2107702978
Τμήμα Φυματίωσης: 210779400
Τμήμα Μικροβιολογικό-Καλλιεργειών: 2107763300
Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης: 2107763567
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο (ΤΕΠ): 2107733322
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Διεύθυνση: 2107763309
Επιστημονικό Προσωπικό: 2107763358 / 2107763449
Παραϊτρικό Προσωπικό: 2107763731
Κτίριο: Νοσηλευτική
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763473
Συντον. Διευθυντής: 2107793260
Επιμελητής Β: 2107763564
Επικουρική - Επιμελήτρια Β: 210776476
Παρασκευαστές: 210776193
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Κτίριο: Νοσηλευτική
Όροφος: 2oς

Γραμματεία: 2107763445
Συντον. Διευθυντής: 2107707578
Γραφ. Ιατρών:2107763138 / 7763139 / 7763140
Βιολόγοι: 2107763692
Παρασκευαστές: 2107763453
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763429
Γραφ. Ιατρών: 2107763431
Γραμματεία: 2107763301
Παραϊατρικό Προσωπικό: 210776301
Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107710234 / 2107763583
Γραφ. Ιατρών: 2107763585
Γραφ. Προϊσταμένου: 2107784585 / 2107763282
Ογκολογικό: 2107763565
Ανοσοαιματολογικο: 2107763343
FAX: 2107786593
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107470217
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763502
Γραφ. Προϊσταμένης:
Αξονικός Τομογράφος
Γραμματεία - Ραντεβού: 2107763563
Ακτινολογικό
Ραντεβού Υπέρηχος - Triplex: 2107763363
Υπερηχος: 2107763446
Triplex: 2107763363
Ακτινογραφίες: 2107763485
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 2107763485
Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107704524 / 2107763372
Διευθυντής: 2107794554 / 2107763281
Γραφ. Ιατρών: 2107763197
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763196
Τεχνολόγοι - Ραδιολόγοι: 2107763198
RIA: 2107763308
Fax: 2107704524
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763428 / 2107702978
Βιοπαθολογικό Τμήμα: 2107763434
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763198


Κτίριο: Φαρμακείο
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107473965 / 3154 / 3623
Γραμματεία: 2107763616
Γραφ. Φαρμακοποιών: 2107763617
FAX: 2107708935