Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Χειρουργικός Τομέας
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ    ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763591
Συντον. Διευθυντής: 2107710212 / 2107763371
Γραφ. Ιατρών: 2107763319
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763590
Γραφ.νοσηλείας: 2107763442

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 2

Διευθυντής: 2107793098 / 2107763283
Γραφ. Ιατρών: 2107795183 / 2107763317 / 2107763333
Γραφ. Προϊσταμ.: 2107763592
Γραφ. νοσηλείας: 2107763334

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107756601 / 3528
Γραφ. Ιατρών: 2107763539
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763175
Γραφ. νοσηλείας: 2107763437

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107702681
Γραφ. Ιατρών: 2107763506
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763406
Γραφ. νοσηλείας: 2107763405

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763591
Συντον. Διευθυντής: 2107710256 / 3479
Γραφ. Ιατρών: 2107763373
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763590
Γραφ. νοσηλείας: 2107763442
Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107763528
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763290

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ  

Κτίριο: Χειρουργικό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107756601 / 3528
Γραφ. Ιατρών: 2107763615