Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Γ΄ Παθολογικός Τομέας
2η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ    6η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 7η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763447
Συντον. Διευθυντής: 2107773508 / 3700
Γραφ. Ιατρών: 2107763114
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763218
Γραφ.νοσηλείας: 2107763218
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763523
Συντον. Διευθυντής:
2107703555 / 2107763366
Γραφ. Ιατρών: 2107763458
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763522
Γραφ. νοσηλείας: 2107763468
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763306
Συντον. Διευθυντής: 2107781720
Γραφ. Ιατρών: 2107763306
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763517
Γραφ. νοσηλείας: 2107763464
Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ     ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763703
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Γραφ. νοσηλείας: 2107763284Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Kαθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763598
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Γραφ. νοσηλείας: 2107763597

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ 
  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763177
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Γραφ. νοσηλείας: 2107763678
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763297
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: 2ος

Καθηγητής Ιατρός: 2107719975
Γραφ. Ιατρών: 2107763117
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763284
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Δώμα

Γραφ. Ιατρών: 2107763572
Γραφ. Προϊσταμένου: 2107763570
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: 1ος Όροφος Συντον. Διευθυντής: 2107781720
Γραφ. Ιατρών: 2107763662
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107703422 / 2107763376
Γραφ. Ιατρών: 2107763698
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763520
Γραφ. νοσηλείας: 2107763696
Γραφείο Επισκ. Θεραπείας: 2107763697
Γραφείο Επισκ. Πρόληψης: 2107714193 / 2107763273
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ   ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763668
Γραφ. Ιατρών: 210776383
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763383
Γραφ.νοσηλείας: 2107763383


Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107703422 / 2107763376
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763541
Γραφ. νοσηλείας: 2107763542