Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Β' Παθολογικός
4η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ    5η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 9η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 2ος

Γραμματεία: 2107763674
Συντον. Διευθυντής: 2107785361
Γραφ. Ιατρών: 2107763329
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763132
Γραφ. νοσηλείας: 2107763480
Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763438
Συντον. Διευθυντής:
2107703099 / 2107763424
Γραφ. Ιατρών: 2107763438
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763495
Γραφ. νοσηλείας: 2107763495
Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763675
Συντον. Διευθυντής:
2107786590 / 3721 / 3647
Γραφ. Ιατρών: 2107763328
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763207
Γραφ. νοσηλείας: 2107763207
10η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  A' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΜΕΘ/Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763422
Συντον. Διευθυντής: 2107771118
Γραφ. Ιατρών: 2107763451
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763256 / 3711
Γραφ. νοσηλείας: 2107763256

Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763500
Καθηγητής Ιατρός:
2107770423 / 2107763314

Όροφος: 1ος
Γραφ. Ιατρών: 2107763452
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763103
Γραφ. νοσηλείας: 2107763336
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Υπόγειο

Γραμματεία: 2107763726
Υπευθ. Αν. Καθηγήτρια: 2107763718
Γραφ. Ιατρών: 2107763708
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763707
Γραφ. νοσηλείας: 2107763708
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΜΛΑ/Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ / Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ
Κτίριο: Αμερικάνικο
Όροφος: Ισόγειο

Υπευθ. Διευθυντής: 2107763558
Γραφ. Ιατρών: 2107763559
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763555
Γραφ. νοσηλείας: 2107763556
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763685
Υπευθ. Διευθυντής ΕΣΥ: 2107763685
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763454
Υπευθ. Καθηγητης: 2107763454
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ /
Α' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ
Κτίριο: 300 Γυναικών
Όροφος: Ισόγειο

Υπευθ. Επίκουρος Καθ.: 2107763448
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763448