Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Α’ Παθολογικός

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ     ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Κτίριο: ΚΑΑ
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763467
Συντον. Διευθυντής: 2107702935
Γραφ. Ιατρών: 2107763467
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763463
Γραφ. νοσηλείας: 2107763463

Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Γραμματεία: 2107763388
Συντον. Διευθυντής: 2107783282 / 3664
Γραφ. Ιατρών: 2107763497
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763498
Γραφ. νοσηλείας: 2107763498

Κτίριο: Νοσηλευτικής σχολής
Όροφος: Υπόγειο

Διευθυντής: 2107787434 / 2107763205
Γραφ. Ιατρών: 2107763165
Γραφ. Προϊσταμένης Φυσικοθερ. : 2107763426
Γραφ. Φυσικοθερ. : 2107763205
Εργαστήριο ΦΙΑΠ: 2107702753
Εργαστήριο 300 Ανδρών: 2107763425
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΘ/ΚΑΑ  ΜΑΦ/ΚΑΑ
Κτίριο: Μέγα Λαϊκό
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763518
Συντον. Διευθυντής: 2107751063
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763478
Γραφ. νοσηλείας: 2107763478

Κτίριο: ΚΑΑ
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763471/ 2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763465
Γραφ. Προϊσταμένoς: 2107763290
Γραφ.νοσηλείας: 2107763129

Κτίριο: ΚΑΑ
Όροφος: Ισόγειο

Συντον. Διευθυντής: 2107763471/ 2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763606
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763605
Γραφ. νοσηλείας: 2107763152

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΜΕΘ/ΕΜΦ)
Κτίριο: ΚΑΑ
Όροφος: Ισόγειο

Γραμματεία: 2107763292 / 2107781086
Συντον. Διευθυντής: 2107763471 / 2107770210
Γραφ. Ιατρών: 2107763439
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763136
Γραφ.νοσηλείας: 2107763461
Κτίριο: 300 Ανδρών
Όροφος: 1ος

Συντον. Διευθυντής: 2107771127
Γραφ. Προϊσταμένης: 2107763390
Γραφ. νοσηλείας: 2107763396