Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Διαγωνισμοί - Προμήθειες

27.10.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π.Χ. ΑΙΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), CPV 60000000-8 –Πρόγραμμα 2020

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 22.766,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

[Περισσότερα]


27.10.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(DIESEL) KAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (ΑΠΛΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , C.P.V 09100000-0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 35.541,60 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...[Περισσότερα]


09.10.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 300 ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , CPV 5070000-2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

[Περισσότερα]


11.09.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(DIESEL) KAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (ΑΠΛΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , C.P.V 09100000-0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 35.541,60

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ).[Περισσότερα]


Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από 244
<< Αρχικό < Προηγούμενο 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Επόμενο > Τελευταίο >>
Εφημερίες Νοσοκομείων
από το Υπ. Υγείας

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • 210-7763100

Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

  • 1535 (ΙΑΣΙΣ)