Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Τηλέφωνα Κέντρου Υγείας Καλυβίων
Τηλεφωνικό Κέντρο 2299049990<br>2299049999
Δ/ντης Ιατρός 2299048706
Γραφείο Ιατρών 2299048340
Γενικής Ιατρικής 2299048620
Προϊσταμένη Νοσηλευτικής 2299048750
Προγραμματισμένα Ραντεβού 2299049999