Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Δικαιολογητικά Νοσηλείας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

  • Προσκόμιση βιβλιαρίου ασθενείας του κάθε ασφαλιστικού φορέα, στο Τμήμα Κίνησης ασθενών

  • Προσκόμιση εντός τριών (3) ημερών εισιτηρίου του ασφαλιστικού ταμείου εκτός (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΣΑΥ-ΤΥΔΚΥ) στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

  •  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

  • Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότηταs

  • Προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

  • Ταμειακή τακτοποίηση