Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -1 -Υ.Π.ε. Εθνικό σύστημα υγείας
Ιατρικοί τομείς
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Α’ Παθολογικός
Β’ Παθολογικός
Γ’ Παθολογικός
Χειρουργικός
Εργαστηριακός
Κοινωνικής Ιατρικής
Ψυχιατρικός